პირველი ევროსტანდარტების სასუქის საწარმო საქართველოში

ᲗᲥᲕᲔᲜᲘ ᲐᲒᲠᲝ ᲑᲘᲖᲜᲔᲡ ᲞᲐᲠᲢᲜᲘᲝᲠᲘ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ
გაიგე მეტი

ბიოვიტას შესახებ

კომპანია ბიოვიტა შეიქმნა 2022 წელს. მისი მიზანია მოამარაგოს სასოფლო სამეურნეო სექტორი ორგანული სასუქებით და ბიოლოგიური მოქმედების მცენარეთა დაცვის საშუალებებით.

ბიოვიტას მიერ იმპორტირებულია რამოდენიმე სახეობის ორგანული სასუქი და მცენარეთა დაცვის საშუალებები. ასევე, ბიოლოგიური პრეპარატები იწარმოება ადგილობრივად, საქართველოში მოპოვებული და იმპორტირებული ნედლეულისაგან.

კომპანია ადგილობრივად აწარმოებს, როგორც მყარ სასუქს, რომელიც გამოიყენება ნიადაგში შეტანისათვის, ასევე თხევად სასუქს, რომელიც გამოიყენება მცენარის ფოთლოვანი კვებისათვის.

გაიგე მეტი ჩენს შესახებ
text-image-decor
grid-decor